Hallinta

Koulutukset ja työkokemukseni


Nimi:                                  

Liisa Kilvensalmi

Syntymäaika:                  

1955

Osoite: 

Akkavuorenkatu 1 50100 Mikkeli

Puhelin ja s-posti:

044-0362742   liisa.kilvensalmi@dialogius.fi

Peruskoulutus:

Ylioppilastutkinto 1975 

Ammatillinen koulutus:                            

Sairaanhoitajan tutkinto 1977, Savonlinnan sairaanhoito-oppilaitos.

Erikoissairaanhoitajan tutkinto 1979, psykiatrinen hoitotyö, Oulun sairaanhoito-oppilaitos

Ammatillinen täydennyskoulutus:

Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma:

"Työnohjaus - turbulenssin ja muutoksen käännekohtien kuuntelupaikkana". Kaksivuotinen koulutus, 60 op, aloitus tammikuussa 2012, Metanoia - instituutti


Hoitotieteen aineopinnot 2012, 60 op, Kuopion yliopisto, Mikkelin kesäyliopisto

Työnohjaajien täydennyskoulutus:

Johtamisen kokonaiskuva työnohjauksessa - ammatillisen johtamistyön osa-alueet. Koulutus vuonna 2011, 32 h, Mestariluokka OY/ Story ry

Työnohjaajien täydennyskoulutus:

Unet työnohjauksessa. Koulutus vuonna 2011, 18 h, Uniohjaaja Anne Lindholm-Kärki / Story ry

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 2009, 24 op, Jyväskylän yliopisto/ Mikkelin kesäyliopisto


Projektityö ja johtaminen, syksy 2007, 6 op, Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Avoin yliopisto


Ryhmädynaaminen johtajuuskoulutus, kaksivuotinen, 2005, Ryhmätyö ry, Opinnäytetyön aihe: "Johtajuus ja ryhmän voima perustehtävän palveluksessa"


Johtamisen erikoisammattitutkinto 2002, kaksivuotinen, Pohto Oy, opinnäytetyön aihe: "Palvelutalon perustehtävä johtajuuden ytimenä."


Ryhmädynamiikan perusteiden kaksivuotinen opetusohjelma 1997, Etelä-Savonsairaanhoitopiiri Opinnäytetyön aihe: "Erään kipuryhmän elämänkaari."

Lyhyt - ja kriisipykoterapeuttisten taitojen, kaksivuotinen opetusohjelma 1995, Etelä-Savonsairaanhoitopiiri

Työnohjaajakoulutus 1992, kaksivuotinen, Joensuun yliopiston Savonlinnan täydennyskoulutusyksikkö ja Mikkelin  kesäkauppakorkeakoulu.Opinnäytetyön aihe: "Matkalla minuuteen työnohjauksen maisemassa"

Muu koulutus:

Yritystä eteenpäin, kehity ja kasva -valmennusohjelma, kevät 2011, Aalto - yliopisto

Yrittäjän ABC, kevät 2008, Mikkelin ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Esedu

Business Mentor – koulutus, kevät 2008, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

2002 – 2006, Invalidiliiton Mikkelin asumispalveluiden työyhteisön tiimivalmennukset . Työorganisaatioiden palveluhanke Etelä Savossa, TOP 10+ - hankkeen ja Mikkelin Ammattikorkeakoulun Yritysosaston yhteistyönä

Laadun portaat 2003, Etelä-Savon Te -keskus ja Promana Oy

Toimitusjohtajakurssi 2000, Etelä-Savon Te -keskus ja Seppo Hoffren Oy 

Tiimit ja johtajuus 1998, Hämeen kesäyliopisto

Johdatus filosofiaan 1991, Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu

Kasvatustieteen approbatur 1981, Oulun yliopisto

Psykologian approbatur 1980, Oulun yliopisto

Työkokemus:

Kesätyökokemus vanhus - ja päivystystyön ytimessä: sairaanhoitajan sijaisena Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla 6.6. - 3.7.2011

Kesätyökokemus vanhustyön ytimessä: sairaanhoitajan sijaisena Mikkelin kaupungin Suonsaaren vanhainkodissa 4.6 - 11.7.2010

Kesätyökokemus: sairaanhoitajan sijaisena Mikkelin kaupungin Suonsaaren vanhainkodissa sekä mielenterveysyksikössä 1.7 - 31.10.2009


Yksityinen elinkeinonharjoittaja keväästä 2008 alkaen –Toiminimi Dialogius

Saimaan Syöpäyhdistys projektikoordinaattorin määräaikainen toimi 2006 – 2007 Vapaaehtoistyö saattohoidossa - projekti

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n Mikkelin yksikön johtajan toimi1998 – 2006

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yleissairaalapsykiatrian poliklinikan erikoissairaanhoitajan virka 1988 - 1998

Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri, Moision sairaalassa tutkimustyö 1987 - 1988

Mikkelin A-klinikalla sairaanhoitajan sijaisuudet vuosina 1984, 1985 ja 1986

Mikkelin sairaanhoito-oppilaitoksessa tilapäinen sairaanhoidon opettaja 1982 - 1983 välisenä aikana ja myöhemmin tuntiopettajana

Oulun mielisairaanhoitopiirin kuntainliitto, Oulunsuun sairaala, 1979 - 1981 apulaisosastonhoitajan virka

Oulujokilaakson kansanterveystyön kuntainliitto kotisairaanhoitajan virka 1978

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri1975 alkaen useita eri pituisia sijaisuuksia alkaen 1975

Jäsenyydet:

Olen Suomen Työnohjaat ry:n ja Suomen Coaching – yhdistyksen jäsen.

Olen sitoutunut yhdistysten eettisiin periaatteisiin.

Omat työnohjauskokemukseni:

Teologian tohtori, eetikko Martti Lindqvist vuosina 1988 - 2000.

Ryhmäanalyytikko Taru Kaivola vuosina 2006 - 2007, jatkuen vuonna 2009 -

Ryhmäpsykoanalyytikko Kaj Davidkin sekä muita työnohjaajia kulloisenkin työyhteisön kehityshaasteiden mukaan.
           

   

                     

.